For Taxisentraler

Fordeler for Taxisentralene

Når en Taxisentral benytter seg av tilbudet av å profilere seg på en av våre sider som denne, åpner det seg også nye og spennende tilbud for den enkelte løyvehaver i disse sentralene. Det vil da være mulig å profilere sitt Løyve på www.flytaxi.as som er Norges største side for taxisentraler

Dette gir da løyvehaver direkte bestillinger av sin taxi, etter at kunden har valgt ut denne. Bestillingen vil gå  direkte til den sentralen de tilhører. Turene vil alltid gå via sentralen de tilhører, og betaling for tur skal alltid skje via betalingssystemet den enkelte løyvehaver har i sin tilhørende sentral.

Kunder får ingen garanti for at den spesifikke taxien de har bestilt kommer, da ingen løyvehavere kjører 24 timer i døgnet. Andre turer/service på bil osv.. kan også forhindre løyvehaver fra å kunne ta turen. Sentralen vil da ha rett til å sende bil som er ledig uten å informere kunde om dette. Dette vil kunden være godt informert om før bestilling av Taxi.

Tilpassede sentralsider

Vi tilpasser oss store og små taxisentraler. De finnes store og små taxisentraler på våre sider. Størrelsen spiller ingen rolle for deltakelse i konkurransen om turene fra eller til flyplassene. Løyvehavere, da oftest bosteds-løyver uten sentral-tilknytning, får tilbud om plass på www.flytaxi.as Disse får ikke stå på sidene som er tilpasset sentralene.