Vilkår

Vilkår

Flytaxi.as, har taushetsplikt om alle forhold hos kunde som er av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte, partnere, innleide konsulenter eller andre som opptrer på våre vegne i forbindelse med gjennomføring av avtale. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke i tilfeller der vi er pålagt å oppgi opplysninger, enten ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlige myndigheter. Når du legger igjen informasjon i et av våre kontaktskjemaer spør vi kanskje om navn, firmanavn, telefon eller e-post – dette er nødvendig for å kunne ha mulighet for å svare deg.

LØYVEHAVERE / SJÅFØRER

Løyvehavere / sjåfører som er i pågående, uløste konflikter i rettssystemet med sentralen de er tilknyttet kan ikke profittere seg på noen av flytaxi.as sine nettsider, før sakene har fått en løsning. Det er sentralens plikt å opplyse flytaxi.as om tilfeller der løyvehavere/sjåfører opererer utenfor gjeldene sentral sitt regelverk.

Kontaktinformasjon

Flytaxi.as

Organisasjonsnummer
911721597

Adresse 
Rødborge 19
3711 SKIEN

Telefon
+47 959 14 221

E-post
post@flytaxi.as